ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

นายขวัญพัฒน์ เชื้อวนิชย์ ผู้จัดการโรงน้ำแข็งวารีเทพ ยโสธร ได้มอบนาฬิกาดิจิตอล เพื่อใช้ในฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง เทศบาลเมืองยโสธร โดยมี นายสุธา บรรตานึก รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เทศบาลเมืองยโสธร ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เทศบาลเมืองยโสธรร่วมกับศูนย์คุ้มครองจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น.เทศบาลเมืองยโสธรร่วมกับศูนย์คุ้มครองจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองยโสธรนายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้

ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ พันจ่าเอกบุญเลิศ คนหาญ อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานเทศกาล “จุดตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565ผลการประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานเทศกาล “จุดตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565ชนะเลิศอันดับที่ 1 เทศบาลเมืองยโสธรชนะเลิศอันดับที่ 2 เทศบาลตำบลหนองเป็ดชนะเลิศอันดับที่ 3

จังหวัดยโสธร ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 11 / 2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.จังหวัดยโสธร ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 11 / 2565นายสุวัฒน์ เข็มเพชร

เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมงานเทศกาลจุดไฟตูมกา หนึ่งเดียวในโลก !!! อย่างยิ่งใหญ่ 25-29 พ.ย. 65

วันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 เวลา 18.00 น.เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมงานเทศกาลจุดไฟตูมกา หนึ่งเดียวในโลก !!! อย่างยิ่งใหญ่ 25-29 พ.ย. 65นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร เรื่อง เปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2566