น้ำตกนางนอน
ชมความสวยงามและเล่นน้ำตกนางนอน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระ ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ซึ่งเป็นน้ำตกทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของ จ.ยโสธร โดยน้ำตกมีความสูง 3 ชั้น เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงไปหล่อเลี้ยงชาวบ้านทั้ง อ.กุดชุม ซึ่งขณะนี้น้ำตกได้มีน้ำไหลผ่านช่องหินลงสู่เบื้องล่างอย่างสวยงามและมีปริมาณน้ำขังตามแอ่งต่างๆของบริเวณน้ำตกตลอดสาย ถึงแม้ปีนี้มีน้ำไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำตากปกติ โดยน้ำไหลผ่านช่องหินออกมาจากป่าลึกกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามเหมาะสำหรับที่จะไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำบริเวณแอ่งน้ำตกได้