วัดศรีธรรมาราม
วัดสำคัญอีกแห่งของยโสธร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ริมลำน้ำชี เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอีกหนึ่งองค์ คือ พระพุทธมงคลรุ่งโรจน์ หรือหลวงพ่อพระสุก พระพุทธศิลปะล้านช้างยุคปลาย ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม อ่อนช้อย ทำด้วยทองเหลืองสำริด ชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าได้มากราบไหว้ขอพร ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข การงานเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะปรารถนาทำสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งสำคัญอื่น ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง, หอไตรกลางน้ำ ใบเสมาหินทวารวดี และรอยพระพุทธบาท