Day: September 7, 2022

ประชุมการจัดกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสการจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี”

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

เทศบาลเมืองยโสธร รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ประดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม การพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีเทศบาลผ่านเข้ารอบระดับพื้นที่ในปี 2563