Day: September 8, 2022

พิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลในตลาดสด ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล  นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลในตลาดสด ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2565