Day: September 9, 2022

ร่วมประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนะนำภายหลังการประกาศผลการประเมิน ITA จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาวจุไรรัตน์ ฉวีรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมด้วย

เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.15 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ออก ว.4 ระงับเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลหมอหาญ ถนนแจ้งสนิท

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 00.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองยโสธร  ออก ว.4 ระงับเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลหมอหาญ ถนนแจ้งสนิท ร่วมกับ

กิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในกิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า) ในการนี้  นายณัฐพล นาคสุข

พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

พิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลในตลาดสด ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล  นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลในตลาดสด ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2565