Day: September 14, 2022

พิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด”

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร