Day: September 19, 2022

การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ  ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายณัฐพล  นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายณัฐพล  นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วย นายภคพล กันทรกิจโกศล