Day: November 23, 2022

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร เรื่อง เปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธรสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข

เทศบาลเมืองยโสธร ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ให่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดดิจิทัลไฟล์ QR Code หรือทาง www.onwr.go.th

เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต