Day: November 23, 2022

“ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น.นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ