ประชุมการจัดกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสการจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี”

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสการจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ม่วนซื่น ออนซอน สะออน 50 ปี ศรียโสธร” โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2565 บริเวณลานวิมาณพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ณ ห้องประชุมหมอนขิต ศาลากลางจังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 310