พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรพนักงานเทศบาลเมืองยโสธร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมในพิธีทำบุญดังกล่าวตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองยโสธร

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญ อิ่มสุข อิ่มใจ

ณ วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ

กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร

 

โทร 045-711397 ต่อ 306