กิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ประธานในกิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย”

ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

ในการนี้  นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ในครั้งนี้

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญ อิ่มสุข อิ่มใจ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร

โทร. 045-711397 ต่อ 210