ออก ว.4 ระงับเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลหมอหาญ ถนนแจ้งสนิท

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 00.45 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองยโสธร  ออก ว.4 ระงับเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลหมอหาญ ถนนแจ้งสนิท ร่วมกับ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า จังหวัดยโสธร โดยสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อย

***************************************

#แจ้งเหตุ #ขอความช่วยเหลือ

โทร. 045-711520 , 199

ตลอด 24 ชั่วโมง