การประชุมเพื่อเตรียมสรุปข้อมูลการจัดทำนิทรรศการ (พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมสรุปข้อมูลการจัดทำนิทรรศการ (พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า) โดยได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร 

โทร 045-711397 ต่อ 306