พิธีเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติในศูนย์คัดกรองยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติในศูนย์คัดกรองยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสุธา บรรตานึก รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมในพิธีเปิดและเข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วย

โรงแรมเจพี เอมเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอมือง จังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร

 

โทร 045-711397 ต่อ 310