พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ร่วมพิธีดังกล่าว

โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสุธา บรรตานึก รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้ารับมอบเหรียญที่ระลึกและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีดังกล่าว

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร

 

โทร 045-711397 ต่อ 310