งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในสังกัดใหม่ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลเมืองยโสธร ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองยโสธร, บุคลากร, เจ้าหน้าที่และคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในสังกัดใหม่ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลเมืองยโสธร ปีงบประมาณ 2565
โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร ได้มอบของระลึกและกระเช้าดอกไม้แก่ผู้เกษียณราชการและผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในสังกัดใหม่ของพนักงานเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310