“ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น.
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)
ในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสุธา บรรตานึก รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ในครั้งนี้
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญ อิ่มสุข อิ่มใจ
กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 109