เทศบาลเมืองยโสธร ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ให่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดดิจิทัลไฟล์ QR Code หรือทาง www.onwr.go.th