ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565 หนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
– ชมขบวนแห่ต้นไฟตูมกาสวยงามตระการตา
การแกะสลักลูกตูมกา
– การประกวดต้นไฟตูมกา
– การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
– การประกวดวงดนตรีเยาวชน
-การประกวดธิดาผ้าไทยลายตูมกา
-การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
– ชม ชิม ช้อป สินค้าโอทอป ของกินของฝากยโสธร
-และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310