ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร เรื่อง เปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2566