ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
ณ ห้องประชุมหมอนขิต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310