เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี และมีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุ สามเณร สวดเจริญพระพุทธมนต์และนำเจริญจิตภาวนา
โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสุธา บรรตานึก รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองยโสธรเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย หลังจากนั้น ได้ทำพิธีปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณท่าคำทอง
ด้วย คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างเอนกอนันต์ ให้หายจากพระประชวรโดยเร็ว
ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310