เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น.
เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และมีพระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูประสิทธิ์ศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ฝ่ายธรรมยุติ) นำพระภิกษุ สามเณร ให้ศีล กล่าวสัมโมทนียกถา นำเจริญจิตภาวนา และออกรับบิณฑบาต
โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสุธา บรรตานึก รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร, ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร, นายสุราช จันทรุกขา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองยโสธรเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย
ด้วย จังหวัดยโสธร ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310