พิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการฯ โดยมีนายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้
โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ครูเล่ ไลน์แดนซ์ ครูสอนเต้น ชื่อดังจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ตาม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประชาชน “ยโส Low Fat แดนซ์กระจาย รอบเอวหาย สบายกายา”
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 206