ติดต่อเรา...

สถานที่ติดต่อ

เทศบาลเมืองยโสธร ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

ติดต่อสอบถาม

หมายเลข โทรศัพท์ 045-711397
ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0
หมายเลข โทรสาร 045-712252

E-mail : yasocity.yaso@gmail.com

เวลาทำการ

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08:30 – 16 :30

ติดตามข่าวสาร