ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 4/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

ประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธรสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เทศบาลเมืองยโสธร ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดนวัตกรรมภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองยโสธร ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดนวัตกรรมภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.เทศบาลเมืองยโสธร ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดนวัตกรรมภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565
การประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และ จ่าเอกสุทธิชัย

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายณัฐพล  นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา

นายอดุลย์ วงษ์แหวน ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ คนดี ๕๐ ปีศรียโสธร ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างทำบั้งไฟ
นายอดุลย์ วงษ์แหวน ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ คนดี ๕๐ ปีศรียโสธร ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างทำบั้งไฟ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองยโสธรขอแสดงควายินดี กับนายอดุลย์ วงษ์แหวน ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ

ร่วมประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนะนำภายหลังการประกาศผลการประเมิน ITA จังหวัดยโสธร
ร่วมประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนะนำภายหลังการประกาศผลการประเมิน ITA จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

ออก ว.4 ระงับเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลหมอหาญ ถนนแจ้งสนิท
ออก ว.4 ระงับเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลหมอหาญ ถนนแจ้งสนิท

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 00.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองยโสธร

กิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)
กิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในกิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ

เทศบาลเมืองยโสธร รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ประดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบาลเมืองยโสธร รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ประดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม การพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดี

“ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย”
“ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย”

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 06.00 น. นายชลธี ยังตรง

ยโสธร กู้ชีพเทศบาลเมืองยโสธรรับผู้ป่วยส่งต่อจาก PCU เมืองยศ 
ยโสธร กู้ชีพเทศบาลเมืองยโสธรรับผู้ป่วยส่งต่อจาก PCU เมืองยศ 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ซ่อมแซมถนนสหพัฒนา และถนนวิทยะธำรงค์ซอย 11
ซ่อมแซมถนนสหพัฒนา และถนนวิทยะธำรงค์ซอย 11

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ งานโยธา

ดำเนินแก้ไขปัญหาสาหร่ายสีเขียวขึ้นปกคลุมบริเวณบุ่งใหญ่
ดำเนินแก้ไขปัญหาสาหร่ายสีเขียวขึ้นปกคลุมบริเวณบุ่งใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ งานบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหลังบริษัท นานาภัณฑ์พลาซ่า จำกัด
แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหลังบริษัท นานาภัณฑ์พลาซ่า จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ งานบำบัดน้ำเสีย

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ จังหวัดพัทลุง
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ จังหวัดพัทลุง

สรุปการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ จังหวัดพัทลุง นายปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง)

ขอเชิญชวนชาวยโสธรร่วมออกกำลังกายและได้กุศลด้วยการสมัครวิ่ง ในโครงการ “ แสงนำไทย ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”
ขอเชิญชวนชาวยโสธรร่วมออกกำลังกายและได้กุศลด้วยการสมัครวิ่ง ในโครงการ “ แสงนำไทย ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

ขอเชิญชวนชาวยโสธรร่วมออกกำลังกายและได้กุศลด้วยการสมัครวิ่ง ในโครงการ “ แสงนำไทย ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่

พิธีเปิดโครงการหน้าบ้านน่ามอง
พิธีเปิดโครงการหน้าบ้านน่ามอง

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายณัฐพล นาคสุข

การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร
การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ

ศึกษาดูงานตามโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้นำชุมชน ประจำปี
ศึกษาดูงานตามโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้นำชุมชน ประจำปี

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้นำคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้นำชุมชน ประจำปี

พิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้นำชุมชน ปี พ.ศ. 2565
พิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้นำชุมชน ปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งคลีนิคอาชีพชุมชนคนเมืองยศ
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งคลีนิคอาชีพชุมชนคนเมืองยศ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธรสมัยสามัญ สมัยที่ 3

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ จังหวัดพัทลุง ณ น้ำตกควนน้ำผุด
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ จังหวัดพัทลุง ณ น้ำตกควนน้ำผุด

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ จังหวัดพัทลุง ณ น้ำตกควนน้ำผุด นายปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง)

ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

เทศบาลเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร เพื่อรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดยโสธร
เทศบาลเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร เพื่อรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดยโสธร

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร เพื่อรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล

เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น.เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เทศบาลเมืองยโสธรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เทศบาลเมืองยโสธรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองยโสธรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ

ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประชุมการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมาย ดร.นุชิดา

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดยโสธรได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์จังหวัดยโสธร http://www.yasothon.go.th ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม

เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม
เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองยโสธร นำเจ้าหน้าที่และรถดูดโคลน เพื่อมาดูดน้ำจากท่อบำบัดน้ำเสียพร้อมนำรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
เทศบาลเมืองยโสธร นำเจ้าหน้าที่และรถดูดโคลน เพื่อมาดูดน้ำจากท่อบำบัดน้ำเสียพร้อมนำรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565เทศบาลเมืองยโสธร นำเจ้าหน้าที่และรถดูดโคลน เพื่อมาดูดน้ำจากท่อบำบัดน้ำเสียพร้อมนำรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

“ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)
“ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น.นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรประธานในกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก ต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองยโสธร – ตลาดชุมชนมีดี คัพ 2022
การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก ต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองยโสธร – ตลาดชุมชนมีดี คัพ 2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

ประชุมหารือตามโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 กับประธานชุมชน ทั้ง 23 ชุมชน
ประชุมหารือตามโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 กับประธานชุมชน ทั้ง 23 ชุมชน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบ

เทศบาลเมืองยโสธรร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565
เทศบาลเมืองยโสธรร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.เทศบาลเมืองยโสธรร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก ต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองยโสธร – ตลาดชุมชนมีดี คัพ 2022
การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก ต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองยโสธร – ตลาดชุมชนมีดี คัพ 2022

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16:30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบให้

เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม “โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม “โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วย

การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก ต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองยโสธร – ตลาดชุมชนมีดี คัพ 2022
การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก ต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองยโสธร – ตลาดชุมชนมีดี คัพ 2022

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16:30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลพลาสติก

พิธีเปิดสระว่ายน้ำและศูนย์สุขภาพ (Fitness) สวนสาธารณะพญาแถน
พิธีเปิดสระว่ายน้ำและศูนย์สุขภาพ (Fitness) สวนสาธารณะพญาแถน

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

จุฬาฯ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”
จุฬาฯ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

จุฬาฯ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for

โครงการประเมินประสิทธภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
โครงการประเมินประสิทธภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร
เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร แก้ไขปัญหาน้ำเสีย”บุ่งน้อย” ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ เเละ
กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร แก้ไขปัญหาน้ำเสีย”บุ่งน้อย” ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ เเละ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร แก้ไขปัญหาน้ำเสีย”บุ่งน้อย” ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่จากที่เกิดปัญหาน้ำในบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เร่งคิดหาวิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ได้แก่ “ขั้นตอนที่ 1